ANBI gegevens van Stichting de Muzenval  (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting de Muzenval staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Culturele ANBI met de volgende gegevens:
RSIN: 810 558 294

Kamer van Koophandel    : 09125549
IBAN NL35TRIO 0390 4516 65
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden van Stichting de Muzenval zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.
  
Ingehuurde professionals die meewerken aan de eigen projecten van de Muzenval krijgen een honorarium. De honoraria van de professionals zijn marktconform en bekend en gegarandeerd bij aanmelding.
 
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van muziek, muziektheater of toneel met experimenteel, educatief en/of vernieuwend karakter, met als uitgangspunt de verbinding met andere kunstzinnige of maatschappelijke uitingen van welke aard ook.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het verzorgen van concerten en voorstellingen
  • het organiseren van openbare repetities, workshops, masterclasses en lezingen
  • het (doen) uitgeven van publicaties
Beleidsplannen en verantwoordingen (downloads)