Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van muziek, muziektheater of toneel met experimenteel, educatief en/of vernieuwend karakter, met als uitgangspunt de verbinding met andere kunstzinnige of maatschappelijke uitingen van welke aard ook.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van concerten en voorstellingen
  • het organiseren van openbare repetities, workshops, masterclasses en lezingen
  • het (doen) uitgeven van publicaties

 

Vestiging

Stichting de Muzenval is gevestigd te Arnhem.

Stichting de Muzenval
Postbus 30085

6803 AB Arnhem

K.v.K. 09125549
info@demuzenval.nl