ANBI gegevens van Stichting de Muzenval (Algemeen Nut Beogende Instelling)
 
De Muzenval staat bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI en voldoet aan de eisen om een ANBI te zijn.
   
Gegevens:
naam: Stichting de Muzenval
fiscaalnummer:  8105.58.294
contactgegevens: Postbus 30085, 6803 AB, Arnhem
 
   
Bestuurssamenstelling:
vacant, voorzitter
Dhr. R.E. van Doorn, secretaris
Mevr. N.J. van der Elst, penningmeester
 
   
 
 Beleidsplan:
beleidsplan 2015 - 2019
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden van Stichting de Muzenval zijn onbezoldigd en krijgen geen jaarlijkse (onkosten)vergoeding.
Ingehuurde professionals die meewerken aan de eigen projecten van de Muzenval krijgen een honorarium. De honoraria van de professionals worden berekend overeenkomstig de FNV Kiem en/of VNK richtlijn.
 
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van muziek, muziektheater of toneel met experimenteel, educatief en/of vernieuwend karakter, met als uitgangspunt de verbinding met andere kunstzinnige of maatschappelijke uitingen van welke aard ook.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het verzorgen van concerten en voorstellingen
  • het organiseren van openbare repetities, workshops, masterclasses en lezingen
  • het (doen) uitgeven van publicaties
 
 
Jaarverslag 2012 - 2014:
In 2012 - 2014 realiseerde de Muzenval de volgende projecten:
 
april '12: Via Crucis
april '13/ februari '14 : Sara Toestra ~ een cantate
 
 
Financiële verantwoording 2012:
Balans 31-12-2012 Resultaat 2012 Begroting 2013 jaarverslag 2012
Financiële verantwoording 2013:
 
Balans 31-12-2013 Resultaat 2013 Begroting 2014 jaarverslag 2013
 Financiële verantwoording 2014:
Balans 31-12-2014 Resultaat 2014 Begroting 2015 jaarverslag 2014
Financiële verantwoording 2016:
Balans 31-12-2016 Resultaat 2016 Begroting 2017 jaarverslag 2016